İngilizce Öğrenme Kitapları

İngilizce Eğitim Kitapları

İngilizce eğitim kitapları temelde ikiye ayrılır. Birincisi öğretmen eşliğinde sınıf ortamında işlenen kitaplar, ikincisi ise öğrenciye kendi kendine İngilizce öğretmeyi amaçlayan kitaplardır. Eğer kendi kendinize İngilizce öğrenmeyi planlıyorsanız, sizin için ilk etapta, en iyi İngilizce kitabı, kendi kendine İngilizce öğretmeyi amaçlayan bir kitap olacaktır.

İngilizce Eğitim Kitapları Görünümü

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Eğer bir garsonsanız ve turistik bir bölgenin lokantasında çalışıyorsanız, muhtemelen bir garsonlar için pratik ingilizce kitabına ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Ancak lokantada yabancılarla pratik yapmak için illa ki bir garsonlar için pratik ingilizce kitabına ihtiyacınız olmayabilir. Derdinizi anlatacak kadar pratik İngilizce öğreten herhangi bir genel İngilizce programı da işinizi pekala görecektir. Bu durumda belki de en iyi ingilizce kitabı hangisi diye bir soru aklınıza gelebilir. Sizin için en iyisi ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirlenen bir kitap olacaktır. Eğer sıfır İngilizce biliyorsanız, İngilizce başlangıç kitabı yani temel İngilizce öğrenim kitabı sizin için uygun olacaktır.

Maalesef birçok kişi teorik olarak İngilizce bilmesine rağmen, öğrenme aşamasında, çalışmasını pratiğe dayalı olarak yapmadığı için, yabancılarla konuşma konusunda kendilerini yetersiz görmektedirler. Biz de aynı duruma düşmemek için İngilizce eğitim kitapları alırken son derece dikkatli olmalıyız. Eğer alacağımız başlangıç seviyesi İngilizce kitapları pratiğe dayalı değilse ve bize içindeki kelime ve cümleleri sesli şekilde tekrarlatmıyorsa konuşma yeteneği kazanmamız hayalden öteye geçmeyecektir.

En İyi İngilizce Kitabı Hakkında

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Önümüzde en iyi İngilizce kitabı olsa dahi eğer içindeki kelime ve cümleleri sesli olarak söylemiyorsak dilimiz çözülmez ve dolayısıyla İngilizce konuşamayız.

En İyi İngilizce Kitapları Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Ayrıca ileri seviyede İngilizce öğrenirken, kendi dilimizin gramer yapısını bilmemiz bize büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Türkçenin gramer yapısını iyi bilen birisi öğrendiği yabancı dilin gramerini daha çabuk kavrar ve iki dil arasında kıyaslama yaparak çıkarımlarda bulunur.

Garsonlar İçin Pratik İngilizce Hakkında

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İleri seviyede İngilizce öğrenen ve anadilinin gramer yapısını iyi bilmeyen birisi yabancı dildeki kelime ve cümle yapılarını kendi diliyle mukayese edemez. Bu da öğrenim aşamasında kişiye eksiklik duygusu verir. Türkçedeki temel gramer terimlerinden olan nesnenin, ismin, sıfatın, zarfın, zamirin, isim tamlamasının, sıfat tamlamasının, öznenin, fiilin ve yüklemin ne manaya geldiğini bilirsek yabancı dil eğitiminde daha bilinçli hareket etmiş oluruz.

En İyi İngilizce Kitabı Hangisi Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Çoğu insan yabancı dilin gramer yapısından ziyade onu kullanmakla yani konuşmakla ilgilenir. Ancak konuşmayı hedefleyen kişilerin birçoğu da maalesef gereğinden fazla gramerle ilgilenir. Bu da anlaşılmaz bir tezattır. Oysaki derdini anlatacak kadar İngilizce öğrenmek isteyen birisi için fazla gramer bilgisine ihtiyaç yoktur.

İngilizce Başlangıç Kitabı Görünümü

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Pratik İngilizce öğrenmeyi hedefliyorsak bir kez daha şunu önemle hatırlatmakta fayda var. Elimizde en iyi İngilizce kitapları olsa bile, sessiz bir şekilde okuyarak, yazarak çalıştığımız sürece pratik yeteneği kazanamayız. Sonuçta konuşmak sesli bir eylemdir. Sesli bir eylem olan konuşmayı sessiz alıştırma türleriyle geliştiremeyiz. Eğer hiç İngilizcemiz yoksa, başlangıç seviyesi İngilizce kitapları alırken, dikkatli olmalıyız. Alacağımız İngilizce başlangıç kitabı ses cd’sine sahip değilse ve bizi sesli çalışmaya yönlendirmiyorsa bu ondan istediğimiz sonucu alamayacağız demektir. Alacağınız temel İngilizce öğrenim kitabının pratiğe dayalı olmasına özen gösteriniz ki istifade edebilesiniz.

Temel İngilizce Öğrenim Kitabı Hakkında

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Pratik açısından en iyi İngilizce kitapları, her zaman ses cd’lerine sahip olmalıdır. Seslendirmesi olmayan kitapların bize pratik açısından yararı olmayacaktır. Bu yüzden İngilizce eğitim kitapları alırken mutlaka ses cd’leri de olmasına dikkat ediniz.

Aslında İngilizce gramer yapısı olarak Türkçeye nazaran oldukça kolaydır. Şöyle ki fiil çekimlerini ele alalım. Mesela gelecek zamanın yardımcı fiili olan “will …” “…ecek, acak”ı ele alalım.

I will go “Ben gideceğim
You will go “Sen gideceksin

He will go “O gidecek
She will go “O gidecek
It will go “O gidecek

We will go “Biz gideceğiz
You will go “Siz gideceksiniz
They will go “Onlar gidecekler

Örnekte görüldüğü gib İngilizler zamirlerden sonra sadece bir “will” “…ecek” getirerek gelecek zamanda kendilerini ifade etmelerine rağmen biz Türkçede fiilin sonuna her zamir için farklı bir çekim eki getiririz. İngilizler bu durumda neredeyse Tarzan gibi “ben gidecek” “sen gidecek” “o gidecek” şeklinde yalın bir ifade kullanarak dertlerini anlatırken, biz daha karmaşık bir ifadeyle yani fiilin sonunda, zamire göre değişen, çekim ekleri getiririz. Bu açıdan baktığımızda İngilizcenin gramer yapısı Türkçeye nazaran oldukça sadedir. Bu durum birçok gramer kuralı için geçerlidir. Bu yüzden İngilizceyi özellikle gramer yapısını gözümüzde fazla büyütmemeliyiz.

Başlangıç Seviyesi İngilizce Kitapları Hakkında

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Eğer derdimiz, İngilizce konuşmak ise, o takdirde bizim için en iyi İngilizce kitabı, pratiğe en çok dayalı olan kitaptır. Eğer siz öğrenme aşamasında sadece okuyarak, yazarak ya da sessiz şekilde alıştırma çözerek ilerliyorsanız bu durumda en iyi İngilizce kitapları dahi sizi hedefinize ulaştırmaz. Pratik yeteneği kazanmak için, sesli şekilde çalışmak vazgeçilmez bir şarttır.

Sözgelimi bir lokanta çalışanı olarak İngilizce öğrenmek istiyorsunuz, kendim için acaba en iyi İngilizce kitabı hangisi diyerek kendiniz için garsonlar için pratik İngilizce kitabının  uygun olduğunu düşüyorsunuz. Aslında pratik İngilizce öğrenmek ve lokantanıza gelen turistlerle iletişim kurmak için özellikle garsonlara yönelik hazırlanmış bir kitapla çalışmanız şart değildir. Eğer sıfır derecede yani hiç İngilizce bilmiyorsanız, pratiğe dayalı herhangi bir İngilizce başlangıç kitabı ile de kendinizi yetiştirebilir ve lokantanıza gelen turistlerle İngilizce anlaşabilirsiniz. Ancak sadece başlangıç seviyesi İngilizce kitapları ile yetinmemelisiniz. Herhangi bir temel İngilizce öğrenim kitabı bitirdikten sonra yine çalışmanızı sürdürebilir kelime haznenizi artırıp turistlerle daha iyi derecede İngilizce konuşabilirsiniz.

Eğer çevremizde sürekli yabancılar bulunuyor ve onlarla her an konuşma fırsatımız oluyorsa ve biz hiç İngilizce bilmiyorsak bu durumda pratiğe dayalı olarak hazırlanmış İngilizce eğitim kitapları vasıtasıyla kendimizi yetiştirmekte büyük bir fayda bulunmaktadır. Zira öğrendiklerimizi her an çevremizde uygulama fırsatı bulmuş oluruz ki bu dil öğreniminde kritik derecede önemlidir.

 

Categories: İngilizce Öğrenme Kitapları | Tags: , , , , , , , | Yorum bırakın

Pratik İngilizce Konuşma Kılavuzu

İngilizce öğrenmeye heves ettiniz. Güzel bir pratik İngilizce konuşma kılavuzu arıyorsunuz. Ancak hiç İngilizce bilmiyorsunuz. Bu durumda İngilizce başlangıç kitapları ile İngilizceye ısınabilirsiniz. Şayet İngilizceyi konuşma amaçlı öğrenmek istiyorsanız, pratik İngilizce kitapları arasından iyi bir seçim yapmak zorundasınız. İşe yanlış bir kitap seçimiyle başlarsanız, İngilizceye ısınmak yerine soğursunuz.

Pratik İngilizce Konuşma Kılavuzu Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Bir taraftan pratik İngilizce konuşma kılavuzu ile öğrenmeyi sürdürürken bir taraftan da yabancı dilde yayın takip edebiliriz. Radyo dinlemek ya da televizyon izlemek bize kulak dolgunluğu kazandıracaktır. Eğer kulak dolgunluğumuz yoksa bildiğimiz kelimeleri ve cümleleri duymamıza rağmen anlamakta zorlanırız. İngilizce dinlediğini anlamak özel bir alandır ve bu alan bir kurs veya en iyi İngilizce kitap vasıtasıyla da elde edilemez. İngilizce filmleri ya da haberleri anlamak için 2 sene boyunca sürekli olarak İngilizce radyo ya da televizyon yayınlarını takip etmek gerekir. İleri derecede İngilizce bilsek bile yayınları anlamakta zorlanırız. Bunu aşmanın tek yolu sürekli İngilizce yayınları dinlemekten geçer. Bu durum ilk başta kişiye sıkıcı gelir ve yayın takip etmede zorlanırız. Bunun için sabırlı olmalı ve 2 sene boyunca yayınları takip etme sürecini devam ettirmeliyiz. Bize ilk başta sıkıcı ve net gelmeyen bir çok şeyin zamanla kafamızda çözüldüğünü ve anlama yeteneğimizin geliştiğini farkederiz. Bunun için istikrar ve sabır şarttır. İngilizce yayınları anlamada en iyi İngilizce kitaplar dahi yetersiz kalacaktır. Çünkü İngilizce yayınları anlama kabiliyetimiz okuyarak değil, ancak sürekli dinleyerek gelişir.

Piyasada en iyi İngilizce kitap hangisi diye araştırma yaptınız ve en sonunda en iyi İngilizce kitaplar arasından kendinize göre bir seçim yaptınız. Peki konuşma yetisi kazanabilmemiz için öğrenme sürecimiz nasıl işlemeli? Pratik İngilizce konuşma kılavuzu kitap üzerinden takip edilmeli bir taraftan da kitapta yer alan İngilizce kelime ve cümlelerin telaffuzunu duymalı ve duyduğumuzu da sesli olarak tekrar etmeliyiz.

İngilizce Başlangıç Kitapları Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Pratik İngilizce konuşma kılavuzu ile çalışmamızı sürdürürken, eğer turistlerin bol olduğu bir yerde İstanbul ya da Akdenizde bir şehirde yaşıyorsak her an bir yabancı ile karşılaşabilir ve pratik yapabiliriz. Öğrendiklerimizi bu yolla hem pratiğe dökme imkanı hem de kendimize olan güvenimizi artırma fırsatı buluruz. Ancak öncelikle pratik İngilizce kitapları arasından güzel bir tercihte bulunmanız gerektiğini unutmayınız.

Pratik İngilizce Konuşma Kılavuzu Kitap Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce başlangıç kitapları ile İngilizcemizi ilerletmeye çalışırken, eğer çevremizde hiç yabancı birisi yoksa o zaman iki yolla pratik yapma imkanı bulabiliriz. Birincisi İnternetten yabancı bir arkadaş edinip onunla sesli chat yapabiliriz. İkincisi ise profesyonel olarak sunulan telefonda İngilizce programlarından birine katılabiliriz. Pratik İngilizce kitapları ile çalışırken seviyemizi biraz daha yükselttikten sonra bu programlara katılırsak daha çok istifade etmiş oluruz. Bunun için ilk etapta 400 ila 500 kelime bilmemiz yeterli olacaktır.

Pratik İngilizce Kitapları Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Pratik İngilizce konuşma kılavuzu kitap üzerinden takip edilirken bir yandan da takip ettiğimiz kelime ve cümleleri sesli şekilde duymalı ve sonrasında duyduklarımızı kendimiz sesli olarak tekrar etmeliyiz. Aksi takdirde en iyi İngilizce kitap üzerinden çalışsak dahi pratik yeteneği kazanamayız. Pratik İngilizce öğrenmek için sesli tekrar, bu işin olmazsa olmazıdır.

En İyi İngilizce Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Kendinize göre aklınızdaki en iyi İngilizce kitaplar arasında bir tercihte bulundunuz ve çalışmaya başladınız. Yabancı biri ile konuşmak istiyorsunuz. Belki de İnternet üzerinden yabancı biri ile chat yapmak ya da telefonda İngilizce programlarından birine katılmak istiyorsunuz. Öncelikle şunu hatırlatmakta tekrar fayda var, pratik yapmaya karar vermeden önce, altyapımızı güçlendirmemiz gerektiğini unutmayınız. Zira az bir İngilizce ile İnternet ortamında edindiğimiz herhangi bir yabancıyla konuşmaya kalkmak karşımızdaki kişinin sıkılmasına sebep olabilir. İkincisi telefonda İngilizce programına katıldığımızda yine az bir İngilizce biliyorsak bu durumda zamanı ekonomik kullanmamış oluruz. Günlük bize sunulan 10 dakikalık ders esnasında konuşma fırsatı bulamayız ve istediğimiz verimi elde edemeyiz. Bu yüzden kendi çabamızla kitap ve cd’lerle İngilizce altyapımızı, sesli tekrar yöntemiyle geliştirerek telefonda bize ayrılan günlük 10 dakikalık süreyi daha verimli kullanabiliriz. Ancak öncelikle kendimize iyi bir pratik İngilizce konuşma kılavuzu seçmemiz gerektiğini de unutmayınız. Her kılavuz bizim için yol göstericidir. Eğer yanlış bir kılavuz seçersek hedefe ulaşamayız. Bu yüzden İngilizce başlangıç kitapları seçerken bunun pratiğe dayalı ve sesli olmasına özen gösteriniz.

En İyi İngilizce Kitaplar Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Bir kez daha önemle vurgulamak istiyoruz ki Pratik İngilizce konuşma kılavuzu kitap da olsa cd de olsa, bize yarar getirmesi için sesli olmalıdır. Ayrıca sesli olarak duyduğumuz İngilizce kelime ve cümleler de bizim tarafımızdan sesli olarak birkaç kez tekrar edilmeli  ki pratik açısından maksimum faydayı elde edebilelim.

 

Categories: İngilizce Öğrenme Kitapları | Tags: , , , , , | Yorum bırakın

İngilizce Öğrenmek İçin Kitap

İngilizce öğrenmek için kitap arıyorsak ve pratik kapasitemizi geliştirmek istiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli husus şudur. Dil öğrenirken amacımız konuşmak ise ne yapıp edip çalışma metodumuzu buna uygun hale getirmeliyiz. Sadece okuyarak, yazarak ve dinleyerek çalışır ve ağzımızdan hiç bir  İngilizce cümle çıkmazsa, bu durumda pratik yeteneği kazanamayız. Kitapçılarda İngilizce öğrenmek için kitaplar mevcut ancak aralarından bize amacımız doğrultusunda hizmet edecek bir kitabı seçmek zorundayız. İngilizce öğrenmek için kitap tavsiyesi arayanların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

İngilizce Öğrenmek İçin Kitap Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Sadece kelime ezberleyerek pratik yeteneği kazanmamız da zordur. Kelimeleri tek tek cümle içinde görmemiz gerekir. Cümle içinde yaşatılmayan kelimeler ölmeye mahkumdur. Bu yüzden toplu şekilde kelime öğrenmek yerine cümle içinde kelime avlamalı ve cümlelerin içinde kelimeleri hazmetmeliyiz. İngilizce öğrenmek için en iyi kitap türü sesli olanıdır. Sesli olmayan bir kitap bize pratik açısından katkı sağlamaz. Kitabın sesli olması da yetmez ayrıca seslendirme sonrası dinleyiciye tekrar etmesi için boşluk bırakılmalıdır ta ki dinleyici duyduğu kelime veya cümleyi tekrar edebilsin böylece pratik yeteneği kazanabilsin. Sadece kitap okuyarak ingilizce öğrenmek, sadece okuma yeteneğimizin gelişmesini sağlar. Pratik yeteneği kazanmak için duyduğumuz kelime ve cümlelerin sesli şekilde ağzımızdan çıkması şarttır. İngilizce öğrenmek için en iyi kitap arayanlar buna dikkat etmek zorundadır.

İngilizce konuşurken zorlanıyoruz ve sıkılıyoruz. Yıllarca gerek okuldan gerekse kurstan hatta özel öğretmenden ders almamıza rağmen konuşma yeteneği kazanamıyoruz. Maalesef ülkemizde kendisini pratik açısından yetersiz gören ve hatta en sonunda acaba sorun bende mi diye kendisini suçlayan birçok insan mevcuttur. İngilizce öğrenmek için kitap tavsiyesi arayanların en başta dikkat etmesi gereken husus, kitabın tercümeli ve sesli olmasıdır. Tercüme sayesinde sözlüğe bakma ihtiyacımız olmaz. Sesli olması sayesinde de dinlediğimizi sesli şekilde tekrar etme şansımız olur ki bu pratik yeteneği kazanmak açısından elzem bir husustur. Sadece kitap okuyarak ingilizce öğrenmekle pratik yeteneği kazanamayız.

İngilizce Öğrenmek İçin Kitaplar Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenmek için kitap alıp bunu pratiğe dayalı olarak bitiren bir kişi İngilizce kendisini ifade edemeyebilir. Kendinizi ifade edememenizin birkaç nedeni olabilir. Bu nedenlerden birisi de kendimizi basit cümlelerle ifade etmeye çalışmamaktır. Türkçe uzun bir cümle düşünüp bunu İngilizceye çevirmek bir hatadır. Cümleleri yalın hale getirip bunu İngilizceye çevirmek bize güven verir. Örneğin az İngilizce biliyorsak “müsait olduğum zaman bu konuyu seninle yarın etraflıca konuşuruz” cümlesi yerine “yarın seninle bu konuyu konuşuruz” diye ifade etmeye çalışmak, bize daha kolay gelecektir. Bu yüzden kendi dilimizde aklımıza gelen karmaşık ve uzun bir cümleyi daha sade hale getirerek İngilizceye çevirmek bize avantaj sağlayacak ve elimizi rahatlatacaktır. Ayrıca Ağır cümlelerden oluşarak kitap okuyarak ingilizce öğrenmek bizi zorlayabilir. Bu yüzden pratiğe dayalı daha sade cümlelerden oluşan bir kitap konuşma açısından bize daha yararlı olacaktır.

İngilizce Öğrenmek İçin Kitap Tavsiyesi Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Kütüphanenizin unutulan raflarında İngilizce öğrenmek için kitaplar olabilir. Eğer bu kitaplar sesli değilse ve tekrar etmek için size boşluk bırakmıyorsa onlardan pratik amaçlı istifade edemeyiz. Pratik konusunda kendimizi güçlü hissedebilmemiz için mutlaka sesli şekilde alıştırma yapmalıyız. Eğer anladığımız cümleleri sesli şekilde tekrar edersek dilimizin çözülmesine katkı sağlamış oluruz. Manasını anladığımız bir cümle olsa bile onu mutlaka birkaç kez sesli şekilde söylemeliyiz ta ki dilimizdeki ağırlık çözülsün ve akışkanlık sağlansın. Eğer İngilizce cümleleri sesli şekilde tekrar etmez isek bu durumda dilimizde sürekli bir ağırlık olacak ve kendimizi ifade etme konusunda çekingen davranacağız. Bunu aşmanın ve dili konuşmaya alıştırmanın en önemli aracı sesli tekrardır. Bu yüzden İngilizce öğrenmek için kitap tavsiyesi arayanların dikkate alması gereken en önümli husus budur. Pratik amaçlı İngilizce öğrenmek için en iyi kitap hangisidir diye sorarsanız bu kişiden kişiye değişecektir. Ancak bizim tavsiyemiz kolay, tercümeli ve sesli olanını tercih etmenizdir.

İngilizce Öğrenmek İçin En İyi Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenmek için kitap bitirmenin dışında, herşeyi kitaplardan ya da hocalardan öğrenmeyi beklememeliyiz. Kendi kendimize sağdan soldan duyduğumuz İngilizce kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığımızı artırma yoluna gitmeliyiz. Sürekli olarak bir İngilizce kelimenin teleffuzunu duyuyorsak artık o kelimenin manasını çözmek için bir sözlüğe bakarak manasını kavramalıyız. O öğrendiğimiz kelimeyi sesli bir şekilde cümle içinde kullanarak o kelimenin belleğimizde yer etmesini sağlayabiliriz. İngilizce öğrenmek için kitaplar bitirsek bile hergün İnternetteki yazılar yoluyla böyle birkaç kelime öğrenildiğinde farkında olmadan bir yılda 500 kelime bile öğrenebiliriz. Maalesef çoğumuz kelime bilgisini sadece belli bir disiplin altında okulda ya da kursta öğrenmeyi beklemekteyiz. Dil eğitimi sürekli geliştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu yüzden her ortamda öğrenmeye açık olmalı ve sağdan soldan birkaç İngilizce kelime kapıp öğrenme sürecini devam ettirmeliyiz.

Kitap Okuyarak İngilizce Öğrenmek Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Yukarıda İngilizce öğrenmek için kitap arayanlara yardımcı olmaya çalıştık. Dilerseniz diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Categories: İngilizce Öğrenme Kitapları | Tags: , , , , | Yorum bırakın

İngilizce Öğreten Kitaplar

İngilizceye ihtiyacınız var ve kendi kendine İngilizce öğreten kitaplar aracılığıyla İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Ancak kafanız karışık. Çünkü piyasada irili ufaklı birçok İngilizce öğreten kitaplar mevcut.

İngilizce Öğreten Kitaplar Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Yurtdışına çıktınız ama İngilizceniz yok, bu durumda eğer Türkçe bilen birisine rastlamadıysanız işiniz zor. Metroda, lokantada, otelde kendinizi ifade edebilmeniz için en azından derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilmeniz şart. Hiç İngilizce bilmeseniz dahi sıfırdan İngilizce öğreten kitap alarak İngilizceye karşı olan güvensizliğinizi yenebilir ve yurtdışına çıktığınızda ya da yabancıların olduğu bir ortamda bulunduğunuzda birkaç kelam da siz ederek ufaktan da olsa İngilizce sohbete katılabilirsiniz. Ancak edindiğiniz kitabın kolay İngilizce öğreten kitap olmasına özen göstermelisiniz. İyi İngilizce öğreten kitap almadığınız takdirde bu kitap da kütüphanenizin kendi kendine İngilizce öğreten kitaplar köşesinde yerini alır ve satın aldığınız kitabın tozlanmasına sebep olursunuz.

Pratik yeteneği kazanabilmek için sadece İngilizce kelime öğreten kitaplar yeterli gelmeyebilir. Öğrenilen kelimelerin cümle içinde pratiğe dökülmesi gerekir. Bu yüzden kitap seçiminde bulunurken bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Kısaca ihtiyaç duyduğunuz bir İngilizce öğreten kitap alırken dikkatli olmalısınız.

İngilizce öğreten kitap alırken dikkat etmeniz gereken hususların başında aldığımız kitabın Türkçe açıklamalı olmasına mümkünse CTT yani renkli tercüme tekniğine dayalı olmasına ve sesli olmasına dikkat edin. Böylece sözlüğe bakarak vakit kaybetmiş olmazsınız. Sesli olması sayesinde de duyduğunuz kelime ve cümleleri tekrar etme fırsatı bulur, böylece pratiğinizin gelişmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Kendi Kendine İngilizce Öğreten Kitaplar Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Avrupadaki bir çok ülke vatandaşı örneğin Danımarkalılar, Hollandalılar ya da Almanlar İngilizce bilip konuşmaktadır. Onların İngilizce bilmelerinin en önemli sebeplerinden birisi dillerinin İngilizceye yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Dil yapılarının İngilizceye yakın olması onlar için avantaj sağlamaktadır. Bizler yardımcı fiillerin mesela, am, is, are’ın ne işe yaradığını anlamaya çalışırız. Ancak onlar bu yardımcı fiillerin direk karşılıklarını kendi dillerinde görürler. Dil yapılarının birbirine benzemesi onlara temelde büyük bir fayda sağlamaktadır. Kelimelerin birbirine benzemesi, filmlerin orjinal dilde alt yazılı yayınlanması, sürekli yabancı insanlarla karşılaşmaları, onlara İngilizce öğrenmede avantaj sağlamaktadır. Gerek ülkelerinde yabancıların bulunması, gerekse yurtdışı seyahatlerde sürekli pratik ortamlarının olması onların konuşma yeteneği kazanmalarında büyük bir etkendir.

İngilizce Kelime Öğreten Kitaplar Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Türkçe bilen birisi olarak kolay İngilizce öğreten kitap edinmenizde fayda var. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız sıfırdan İngilizce öğreten kitap ile öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Türkiyede orta okul ve lisede yıllarca İngilizce öğreniyoruz. Yetmiyor üstüne üstlük İngilizce kurslara yazılıyoruz ama maalesef yabancı birisi ile karşılaştığımızda derdimizi anlatamıyoruz. Pratikten uzak bir eğitim sistemi ile ancak o dilin bilgisini öğrenebiliriz. Pratiğe dayalı bir İngilizce eğitim metodu takip etmediğimiz sürece İngilizce konuşmak hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.

İngilizce Kelime Öğreten Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İyi ingilizce öğreten kitap mutlaka sesli olmalıdır. Sesli olmadan çalışılan bir İngilizce programı size pratik yeteneği kazandırmaz. İngilizce kelime öğreten kitap alsanız dahi mutlaka ses kaydının olmasına dikkat edin. Aldığımız kitabın sesli olması ve size sesli tekrarlamanız için telaffuzlardan sonra boşluk bırakması pratiğinizin gelişmesi açısından kritik bir öneme haizdir.

İngilizce Öğreten Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğreten kitaplar almadan önce, birçok sorun kafamızı kurcalar. En başta gelen sorun, çevremizde İngilizce öğrenmeye çalışan, ancak bunu beceremeyen kişilerin negatif yorumlarıdır. İlk önce bu tür olumsuz düşünen kişilere hiç itibar etmemeli ve kendimize güvenmeliyiz. Kötümserlikle başlanan bir çalışma, bizi istenen hedefe ulaştırmaz. Kendi kendine ingilizce öğreten kitaplar vasıtasıyla usulüne uygun şekilde çalışıldığında amacınıza ulaşabilirsiniz. Bunu çevremizde başaran insanlar da vardır. Sizin kulak vermeniz ve dikkate almanız gereken kişiler, başaramayan değil, başaran kişiler olmalıdır.

İyi İngilizce Öğreten Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenmek için bir kursa gitmeniz gerekebilir. Günümüzde buna zaman ayırmak sorun olabilir. Ancak öğrenmek istiyorsanız hedefe odaklanmalı ve azimli olmalısınız. Kursa gitme imkanınız yoksa alternatif bir yol bulmalısınız. Mesela sesli şekilde İngilizce kelime öğreten kitaplar ile başlangıç yapabilirsiniz.

Kolay İngilizce Öğreten Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Tembellik edip İngilizce öğrenmeyi sürekli yarınlara ertelememelisiniz. Artık bir yabancı dil öğrenmek günümüzde elzem hale geldi. Yabancı bir dil öğrenmenin faydasını ve avantajını bildikten sonra, hala vakit kaybedip sürekli ertelemek akıl karı değil. İyi bir İngilizce kelime öğreten kitap edinerek ve kitaptaki kelimeleri sesli tekrar ederek İngilizce kelime haznenizi geliştirebilirsiniz.

Sıfırdan İngilizce Öğreten Kitap Görünüm

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenmeye karar verildiğinde önümüze maddi sorunlar çıkabilir. Eğer bir şirkette çalışıyorsak bunu insan kaynaklarıyla görüşüp, alınacak İngilizce derslerini şirket bütçesinden karşılatabilirsiniz. Eğer çalıştığınız şirket buna yanaşmıyorsa İngilizce öğreten kitaplar arasından iyi bir seçim yaparak kendinizi İngilizce konusunda geliştirebilirsiniz. Eğer İngilizce kelime öğreten kitaplar arasından bir seçim yapacaksanız kelimeleri cümle içinde kullanan ve sesli telaffuza sahip olan bir kitap seçmenizi tavsiye ediyoruz.

 

Categories: İngilizce Öğrenme Kitapları | Tags: , , , , , , , | Yorum bırakın

İngilizce Öğrenme Kitapları

İngilizce öğrenme kitapları arayan ve İngilizce bilmeyen birçok insan, İngilizce öğrenmenin hesabını yapıyor. İngilizceyi nasıl öğrenebilirim diye kafa yoranların sayısı bir hayli fazla.

Kolay İngilizce öğrenme kitabı isteyen birçok kişi ya motivasyon eksikliğinden ya da yanlış metot izlemekten dolayı İngilizce öğrenemiyor.

İngilizce Öğrenme Kitapları Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Temel İngilizce öğrenim kitabı arayanların bu saatten sonra yapması gereken en önemli şey İngilizce öğrenmeye karar vermektir. Zira “başlamak başarmanın yarısıdır” prensibi her iş için geçerlidir. İngilizce öğrenme kitapları ile bunu başarabilirsiniz.

En iyi İngilizce öğrenme kitabı arayan herkes farklı nedenlerden dolayı İngilizce öğrenmek istemektedir. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz.

* İngilizce bilmek, iş bulma konusunda kişiye avantaj sağlar.

* Hangi ülkeden olursa olsun İngilizce bilmek turistlerle iletişim kurmaya yardımcı olur.

* İnternette sörf yaparken İngilizce metinle karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir. Bu yüzden İngilizce bilmek bir ihtiyaç haline gelmiştir.

* Birçok makine ya da cihazın kullanma kılavuzu İngilizcedir.

* İngilizce bilen birisi, yabancılara hem kendisini hem de kendi ülke kültürünü tanıtabilir.

* Dünya sürekli değişmekte ve bu değişen dünyadaki birçok yazılı ve sözlü kaynak İngilizce olarak İnternet ya da medyada yer almaktadır. Kaynak bilgiye hemen ulaşabilmek için İngilizce bilmek kişiye avantaj kazandırır.

İngilizce Öğrenme Kitabı Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenme kitabı arayanların çoğunu en çok motive eden şeyin birincisi yabancılarla iletişim sağlayabilmek ikincisi ise iyi bir iş bulabilmektir. İş ilanlarına baktığımızda önemli pozisyonların hemen hemen hepsinde İngilizce bilmenin şart olduğunu görürüz. Bu yüzden iyi bir iş bulmak isteyenler İngilizce bilmemenin eksikliğini her daim hissederler. Bu yüzden güzel bir İngilizce öğrenme kitabı edinmenizde fayda vardır.

Kolay İngilizce Öğrenme Kitabı Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenme kitap vasıtasıyla da mümkündür. Günümüzde İngilizce öğrenmek için birçok alternatif var. Kitap ve cd destekli programlarla kendi kendine öğrenme imkanı olduğu gibi İnternet ortamında online İngilizce öğreten siteler de mevcuttur. İngilizce kurslara gidilebileceği gibi İnternet üzerinden telefonda İngilizce programlarıyla da pratik İngilizce öğrenmek mümkündür. Pratik İngilizceye temel teşkil etmesi açısından kolay İngilizce öğrenme kitabı alıp kendinizi bu konuda yetiştirmeye başlayabilirsiniz.

Temel İngilizce Öğrenim Kitabı Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

İngilizce öğrenme kitapları sayesinde öğrendiğmiz yabancı dil, o ülkenin kültürü hakkında da bize bir nebze olsun fikir verir. Yabancı film, şarkı sözleri ya da hikaye kitapları gibi araçlarla o ülkenin ifade tarzlarını da öğrenmiş oluruz. Sözgelimi biz Türkçede “bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor” ifadesi yerine İngilizler “kedi ve köpek yağıyor” anlamına gelen “it is raining cats and dogs” der. Bu ifade bize oldukça garip gelmektedir. Ancak olayın arka planını bildiğimizde bu ifadenin mantığını da kavramış oluruz. Şöyle ki, eskiden İngilterede evlerin çatısı samandanmış. Yağmur yağdığı zaman kediler ve köpekler ısınmak için çatılara gelirmiş. Dokuz on tane kedi veya köpek çatıya atladığı zaman çatı yıkılır ve çatıdaki kedi veya köpekler eve düşermiş. Bu yüzden İngilizler yağmur yağdığında “gökten kedi köpek yağıyor” anlamında “it is raining cats and dogs” dermiş. Bir yandan temel İngilizce öğrenim kitabı ile çalışarak kendimizi yavaş yavaş yetiştirirken diğer yandan İngilizce hikayeler okuyarak İngiliz kültürü hakkında da yeni bilgiler öğrenebiliriz.

En İyi İngilizce Öğrenme Kitabı Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

En iyi İngilizce öğrenme kitabı elimizde olsa dahi dil öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirmek için İnternet ortamında sözlükler vasıtasıyla İngilizce metinleri anlamaya çalışabiliriz. Alt yazılı filmlerin izlenmesi bize başlangıç aşamasında fayda sağlar. Eğer kulak dolgunluğu kazanmak istiyorsak İngilizce öğrenme kitabı dışında yolda veya ofiste yanımızda taşıdığımız mp3 çalar vasıtasıyla sürekli İngilizce dinleyerek kulak dolgunluğunu artırabiliriz. İnternette sörf yaparken BBC ya da herhangi bir İngilizce yayın yapan online radyoyu arka planda açık tutarak farkında olmadan İngilizce konuşmalara aşinalık kazanabiliriz.

İngilizce öğrenme kitabı haricinde evinizde ya da ofisinizde CNN veya BBC gibi televizyon kanallarını izleyerek yine kulak dolgunluğu kazanabilirsiniz. Muhtemelen bu öğrenme süreci ilk başta sıkıcı gelecektir. Kelimeleri anlamakta ve cümleleri toparlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak sürekli olarak bir iki sene bu yayınları izlediğinizde, zamanla anlama kabiliyetinizin arttığını hissedersiniz. İngilizce öğrenme kitap ve cd’lerle desteklenmeli ve İngilizce öğrenme sürecini hızlandırmalıyız.

İngilizce Öğrenme Kitap Resmi

Kolay İngilizce Öğreten Kitaplarla Tanışın! https://tumingilizcekurslari.com/kolay-ingilizce/

Bir taraftan Temel İngilizce öğrenim kitabı ile İngilizce öğrenmeye çalışırken, diğer taraftan da İngilizce seviyenize uygun hikaye kitapları okumanızda büyük bir fayda vardır. Seviyenize uygun kitap seçmeniz hem sıkılmanıza engel olur hem de her sayfada bir kaç yeni kelime öğrenerek kelime haznenizi artırmış olursunuz.

İngilizce öğrenme kitap aracılığıyla da mümkün iken ben İngilizce öğrenemem korkusuyla yaşamayı bırakın. İstikrarlı bir şekilde çalışan herkes yabancı dil öğrenebilir ve konuşabilir. Bunun için ilk yapmanız gereken başlangıç yapmaktır. Çünkü başlamak başarmanın yarısıdır. Yeter ki başlayalım ve istikrarlı bir şekilde çalışmamızı sürdürelim. Gerisi nasıl olsa çorap söküğü gibi gelecektir. En iyi İngilizce öğrenme kitabına sahip olsak bile çalışmadığımız sürece o bilgiler beynimizde değil kitapta kalmaya devam edecektir.

 

Categories: İngilizce Öğrenme Kitapları | Tags: , , , , , | Yorum bırakın

WordPress.com'da Blog Oluşturun. Adventure Journal Teması.

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 31 takipçiye katılın